kirklarkomitesi

ADIGE DÜŞÜNCE DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin 2021-2022 yılları olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemle 28.10.2023 Cumartesi günü saat 14.00‘de Cedidiye Mahallesi Bolu Caddesi Kazım Demir İş Merkezi Kat: 2 daire 208 deki ofiste yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündemle 4.11.2023 Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Üyelerimizin toplantıya katılmaları önemle duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Saygı duruşu
  3. Kongre başkanlık ve Divan Kurulu üyelerinin seçimi
  4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası
  5. Mali raporun okunması ve ibrası
  6. Yeni yönetim kurulu ve denetleme kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi
  7. Dilek ve temenniler.
  8. Kapanış.