kirklarkomitesi

ADIGE DÜŞÜNCE DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin 2019, 2020 dönemi olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemle 30.10.2021 Cumartesi günü saat 14.00’de Cedidiye mahallesi Bolu Caddesi Kazım Demir İş Merkezi kat 2 daire 208 de ki ofiste yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündemle 06.11.2019 Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Üyelerimizin toplantıya katılmaları önemle duyurulur.

Yönetim kurulu,
06.10.2021

Gündem  :

  • Açılış ve yoklama
  • Saygı duruşu
  • Kongre başkanlık ve divan kurulu üyelerinin seçimi
  • Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası
  • Mali raporun okunması ve ibrası
  • Yeni yönetim kurulu ve denetleme kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi
  • Dilek ve temenniler.
  • Kapanış.