kirklarkomitesi

ADIGELER DÜZCEDE TOPLANDI

Adığe Düşünce Derneğinin ev sahipliğini ve organizasyonunu yaptığı yemekli toplantı 17.03.2012 Cumartesi günü Düzce Camlı Köşk Toplantı Salonunda başladı ve 18 Mart Pazar günü öğleden sonra son buldu.

 

Adığe Düşünce Derneğinin ev sahipliğini ve organizasyonunu yaptığı yemekli toplantı 17.03.2012 Cumartesi günü Düzce Camlı Köşk Toplantı Salonunda başladı ve 18 Mart Pazar günü öğleden sonra son buldu. Dernek Başkanımızın aşağıdaki konuşması ile toplantı başladı.

“Pek değerli misafirlerimiz ve katılımcılarımız. Hepinizi Adıge Düşünce Derneği adına içten selamlıyor, hoş geldiniz diyorum.

Kıymetli vakitlerinizi ayırarak davetlerimizi kabul ettiniz, uzaklardan geldiniz… Minnettarız. Bildiğiniz gibi Adıge toplumunun meseleleri çoktur. Adıge olarak diyasporada yaşama mücadelesi vermekteyiz. Meselelerimizin çözümlerine çareler aramaktayız.

Dernekler, gruplar, aktivistler vardır. Biz de Adıge düşünce derneği olarak bunlardan biriyiz. Bu toplantı bu mahiyettedir.

Siz duyarlı ve ilgili katılımcılar, bu toplantının bir dernek adı altında yapılmasının ayrı bir önemi vardır. İlgili konular tartışılacak, çözümler aranacak ve Adıge kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Söz olup uçmayacaktır.

Değerli katılımcılar, bir gündem belirlenmemiştir. Bu, İzmitte yapılan istişare toplantısında alınan bir karardır. Biz de buna uyduk. Gündemi sizler belirleyeceksiniz. Şahsi görüşüm ise, gündemli toplantıların daha verimli olacağı yönündedir.

Bu toplantının bir Divan Heyeti tarafından yönetilmesinin bir düzen getireceği ve daha faydalı bir çalışma yapılmasını sağlayacağı aşikardır.

Toplantının hayırlı neticelere kapı açacağını umuyorum.

Divanın belirleyeceği düzen ve gündem içinde inşallah toplumumuza hayırlı olacak bir toplantı icra etmiş olacağız.

Katıldığınız için Derneğimiz adına hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımla.”

Sonrasında Sayın Memduh Ceylan ve Sayın Hakkı Baydar, Divan Heyeti olarak seçildiler. Gündemin belirlenmesinin akabinde konular sıra ile tartışıldı. Katılımcıların özgürce bilgi ve düşüncelerini paylaşıp tartıştığı toplantıda tüm gündem maddeleri yetişmedi. Ancak Dernek adları ve 21 Mayıs günü ile ilgili aşağıdaki bildiri metni kaleme alındı.

ADIGE-ÇERKES DÜŞÜNCE GRUBU TOPLANTI
RAPORU

Benzer amaçları, fikirleri, idealleri ve kaygıları olan ”Çerkes-Adıge Düşünce Topluluğu”nun ikinci toplantısı ADIGE DÜŞÜNCE DERNEĞİ’nin ev sahipliğinde 17-18 Mart 2012 Tarihinde Düzce’de gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Samsun, Ankara, Düzce, Adapazarı, İzmit, Karamürsel, İnegöl, Bursa ve İstanbul’dan gelen toplam 30 kişi katılmıştır. Gündemdeki konular tartışılmış ve aşağıda belirtilen hususların ilgililere ve ADIGE kamuoyuna duyurulması benimsenmiştir;

1- Derneklerimizde yer alan Kafkas adının değiştirilmesini, öncelikli olarak “Adıge Derneği”, “Çerkes Derneğ”i, “Çerkes-Adıge Derneği”, “Adıge-Çerkes Derneği” biçimlerinde adlandırılmasını ve logosuna mutlaka Adıge Bayrağının konulmasını,

2- 21 Mayıs Sürgün ve Soykırımı anma ve yas günü etkinliklerini düzenleme biçimi ve söylemlerinin, gerek diyasporada gerekse anavatanda yaşayan soydaşlarımız üzerinde ve Cumhuriyetlerimizde sıkıntı yaratmamasını, bundan sonra yapılacak anma günlerinde Rusya Federasyonu Büyükelçilik veya Konsolosluk yetkililerinin de davet edilmesini, geçmişte uğradığımız haksızlıkların giderilmesi için ilgili devletlerden talepte bulunulmasını öneriyoruz.

Katılımcıların büyük çoğunluğu bu rapor benimsediğini beyan etti. Müteakip toplantılar yapılması hususunda görüşler dile getirildi.

Kaynak: Dernek 19.03.2012