kirklarkomitesi

KAFFED VE PROTESTO

Kaffed ilan ediyor: Rusya Federasyonu’nu protesto edecek. Nedeni ise şu: Rusya Federasyonu, Suriye’deki Adıgeleri ve diğer Kafkas halklarını Esed’den ve savaş zulmünden kurtarsın, onlara yardım etsin.

Vesaire, vesaire…

Rusya Federasyonu, Yugoslavya’daki Adıgeleri Kosovadan Adıge’ye getirdi. Ama orada durum Suriye’dekinden çok farklıydı. Adıgey Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Yugoslavya Cumhuriyeti ve Kosova Yönetimi işbirliği ve anlaşmasıyla Adıgeler Maykop’a getirildi. Bunun yapılabilmesi için Yugoslavya’nın kabulü ile Adıge’lere orada vatandaşlık verildi. İşlem öyle gerçekleştirildi. Adıgeler topluca Adıge’ye gitmek istediklerini belirten dilekçe verdiler. Ve onların nüfus kağıtlarında Adıge oldukları yazıyordu.

Nasıl olduğunu tam bilmek zor değil. Adıgeyle temasa geçip öğrenilebilinir. Diaspora Adıgelerinin iyi bildiği eski bakan Çemişö Gazi bilfiil bu işin içindeydi ve özel yetkiye sahipti. Dolayısı ile Suriye olayı çok farklıdır.

Tabi Adıgelerin bu savaştan kurtulması, hepimizin arzusudur. Ama uluslararası prosedürler vardır.

Suriye’deki Adıgeler Suriye vatandaşı ve kimliklerinde Adıge yazmıyor. Rusya Federasyonu Suriye yönetiminden Adıgeleri ne diye isteyecek. Bakalım Suriye’deki Adıgeler, Rusya Federasyonu vatandaşı olmak istiyorlar mı, Adıge’ye gitmek istiyorlar mı, bunlar meçhul. Savaş kötü ama gerçekler var, kurallar var.

Kaffed başka bir şey yapmalı. Protestonun faydadan çok zarar getireceği aşikar. Yalnız Türkiye Cumhuriyetinden haklı ve gerçekçiliği olan bir istekte bulunabilir. Oda şu: Sayın Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, Suriye’deki Adıgeler, Osmanlı Devletinin bütünlüğü döneminde oraya yerleştirildiler. Osmanlı Devleti dağılınca orada kaldılar. Onlar Osmanlı Devletinin orada kalmış vatandaşlarıdır. Onlara sığınmacı olarak bakılmamalıdır. Farklı statü uygulanmalıdır. Onlar Arap sığınmacılarla bir tutulmamalıdır. Vatandaşlık verilip, maddi ve manevi yardım yapılıp, Türkiye’ye getirilmelidirler. Onlar otomatik olarak Türkiye vatandaşı olmalıdırlar. Yugoslavya’daki ve başka ülkedeki Türklere gösterilen ilgi onlara da gösterilmelidir. Biz Türkiye’deki Adıgeler bunu istiyoruz. Protestodan daha çok bu istek makuldür, haklıdır, gerçektir.

Bu vesile ile Kaffedin yeni ve eski yöneticilerine bir-iki hatırlatma yapmakta fayda umulur.

Katil Putin manşetli mecmuayı hatırlayalım. O başlık neye atıllmıştı. Adıgelere bir şey mi yapılmıştı. Adıge kanımı akmıştı bir yerde. Zulüm mü vardı. Ne oldu da o başlık atılmıştı o mecmuaya. Hiç mi tarih bilgisi olan yönetici yoktu. 1864 trajedesinden sonra Adıgelerle Ruslar arasında savaş ve kavga olmadığı bilinmiyormuydu. %22 nüfusla Adıgeler tarihte ilk defa yasal statüsü olan bir devlete sahip oldular. Yasal bayrakları oldu. Resmi dili Adıgece-Rusça olan, bir Adıge Cumhuriyetine sahip oldular. Rusya Federasyonunun ve Rus halkının onayı olmadan bu mümkün olabilir miydi hiç.

Adıgelerle Abhazların arasını açmak için Gürcistan Devletinin siyasi oyunları ve atraksiyonlarının hangisine ne tepki gösterildi.

Soykırım anıtı diktiler. Nedendi. Bizim işimiz Gürcistan’ı ilgilendirmez diyen mi oldu. Gürcistan-Abhazya savaşında savaşında Abhazlara karşı yapılan insanlık dışı zulümler neden hatırlatılmadı. Oralara davet edilenlere neden kimse tepki göstermedi. Federasyonun dışında başka kim var. Yine Ankara’da açılan sergi için ne yaptınız. Ne dediniz. Hiç mi denilecek şey yoktu.

Bağımsız Abhaz Devleti kuruldu. Hepimiz çok sevindik. Allah uzun, sonsuza kadar ömürler versin.

Abhaz Federasyonu kuruldu. Kurulmalıydı. Doğru bir hareketti. Ama bakıyoruz, Kaffed harekete geçmiş. Nedir, bağımsız devlet kuran Abhazlar federasyon kuramaz. Kurmamalı. Kaffed çatısı altında kalmalıdır. Öyle aşırı tepki gösterildi ki, Adıge-Abhaz birliğinin bozulması aşamasına gelindi. Abhazya’nın bağımsızlığının kutlanılması organizasyonunda Kaffed’in işi ne.  Hakeza Kefken meselesi de öyle. Bu aşırı tepkilere gerek yok. Abhaz Federasyonu olur, Adıge Federasyonu olur. Gerek olursa Adıge-Abhaz Konfederasyonu olur. Gerektiği kadar işbirliği yapılır. Unutmayalım, Abhazya, Abhazyalılarındır. Kan kardeşimizdirler. Kendi işlerini görebilmeye yeteneklidirler. Her konuda yanlarındayız, beraberiz. Ama biz Adıgeyiz. Her etkinliklerine katılırız, ama misafir olarak. Kaffed Kafkas halklarının hamisi, koruyucu ve temsilcisi değildir. Bunu hiç unutmamalı.

Yakın dönem ortaya çıkan Kafkas Derneklerinin ismi ne olmalıdır konusuna gelince, federasyon bu konuda sessiz kaldı. Uygun bir taştırma ortamı yansıtamadı. Dernek isimleri neden Kafkas’ta kaldı. Kafkasya’da Adıgeler nerede. Açıklanması gerek. Adıge’mi olacağız, Çerkes mi olacağız, Kafkas’ta mı kalacağız?

Ankara derneğinin Çerkes-Herkes ne anlama geliyor. Adıgelerin dışında kim kendisini Çerkes kabul ediyor. Bilmek istiyoruz. Adıge devletimiz varken neden onun ismini kullanmıyoruz. Kafkasya çoğrafyası biz Adıgelerin değildir. Diğer halklarında temsilcisi de değiliz, bu böyle bilinmeli.

Anavatandan farklı düşünceler diasporada uzun süre yaşatılamaz. Adıge’ye gittiğinizde hangi kimliğinizle yetkililerle görüşüyorsunuz. Kafkaslı mı yoksa Adıge kimliğinizle mi. Kafkaslı kimliği ile görüşüyorsanız yeni bir dil mi icat ettiniz.

Ömrünü Rus düşmanlığına adamış başkaca siyasi öngörüsü olmayan insanlardan ve düşüncelerinden uzak durulmalıdır. Adıge’lik Rus düşmanlığından geçmez. Dünya barış arıyor, bizde arıyoruz, unutulmamalı.

Kaffed dernek öncülüğünden çok düşünce önderliği yapmalı. Bu siyasi öngörüsüzlüğü devam ederse başka bir federasyonun kurulmasına sebebiyet vermiş olacaktır.

Şu anda Kaffed’den öte Suriye’li Adıgelere fiili yardım eden derneklerin olduğu görülmektedir.

Suriye’li Adıgelere yardım, bir insanlık ve hemşerilik görevimizdir. Umut ederiz ki bu savaş bir an önce biter. Allah insanları savaşlardan ve afetlerden korusun.

Kaynak: Brandt Ahmet Şefik Ceylan
Düzce Adıge Düşünce Derneği Başkanı
 2.01.2013